I september 2020 blev det klart att vi vunnit upphandlingen gällande transporter från Bräcke kommuns återvinningscentraler samt tillhandahållande av containrar till dessa. Detta innefattade även att vi inhandlade en lastväxlare med miljöklass EURO6 för ändamålet.